Stručno vijeće

Stručno vijeće Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije je savjetodavno tijelo ravnatelja/ice.

separator1

Stručno vijeće obavlja sljedeće poslove:

 • raspravlja i odlučuje o pitanjima iz područja stručnog rada ustanove
 • predlaže stručna rješenja u sklopu djelatnosti ustanove
 • predlaže mjere za unapređenje kvalitete rada u ustanovi
 • predlaže stručne temelje programa rada i razvoja zdravstvene ustanove
 • daje Upravnom vijeću i ravnatelju mišljenja i prijedloge u svezi organizacije rada i uvjeta za razvoj zdravstvene djelatnosti
 • predlaže ravnatelju i Upravnom vijeću usklađenje stručnog rada zdravstvene ustanove s financijskim mogućnostima
 • predlaže specijalističko usavršavanje zdravstvenih radnika te stručno usavršavanje iz područja uže specijalnosti zdravstvenih radnika za potrebe ustanove
 • predlaže Upravnom vijeću obavljanje poslova zdravstvenih radnika izvan punog radnog vremena u slučajevima od posebnog interesa za građane i rad zdravstvene ustanove
 • skrbi o provedbi unutarnjeg nadzora nad stručnim radom zdravstvenih radnika ustanove
 • obavlja i druge poslove propisane Statutom
Mandat članova Stručnog vijeća traje četiri godine.
Stručno vijeće sastaje se najmanje jednom u 30 dana.
Stručno vijeće o svom radu vodi zapisnik, a svoje pismene prijedloge dostavlja ravnatelju/ici i Upravnom vijeću Zavoda.
separator2
 
Članovi Stručnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije:
 

Predsjednik Stručnog povjerenstva:
Mladen Oluić, dr. med.

Članovi:

 • Mladen Oluić, dr. med., predsjednik Stručnog vijeća
 • Antun Čačić, bacc. med. techn., glavni tehničar, član SV-a
 • Igor Pavelić, bacc.med.techn., Član SV-a
 • Maja Pavelić, med. sestra, voditeljica Ispostave Biograd, članica SV-a,
 • Marko Begović, med.techn., voditelj Ispostave Starigrad, član SV-a,
 • Tanja Dragaš, bacc. med. techn., voditeljica Ispostave Posedarje, članica SV-a
 • Snježana Matijević, med. sestra, voditeljica Ispostave Nin, članica SV-a
 • Luca Milka Troskot, med. sestra, voditeljica Ispostave Pag, članica SV-a
 • Ana Bitunjac, med. sestra, voditeljica Ispostave Gračac, članica SV-a
 • Nikolina Brkljača, med. sestra, voditeljica Ispostave Benkovac, članica SV-a
 • Ivica Pintur, mag.iur., voditelj službe pravnih,računovodstvenih,administrativnih i tehničkih poslova, član SV-a
 • Damir Kruško, dr. med., voditelj Ispostave Preko (Kali), član stručnog vijeća
 • Ana Buljat, prvostupnica sestrinstva, članica stručnog vijeća

Dosadašnji predsjednici Stručnog vijeća Zavoda:
2011. - 2012. - Nives Pavić, dr. med.
2012. - 2014. - Zlatko Kožar, dr. med.
2014. - 2015. - Oliver Jurić, dr. med.

2015. - 2016. - Antonija Mišak ,dr.med
2016 - 2017. - Josip Penavić, dr.med.
2017 - 2019. - Martin Nonković, dr. med.

Ispis