Medicinska prijavno-dojavna jedinica (MPDJ)

Prijem poziva za intervenciju svih timova (T1 i T2) – (broj 194, dvije ulazne linije) obavljaju dvije medicinske sestre ili dva medicinska tehničara koji na temelju razgovora s pozivateljem, uz korištenje HRVATSKOG INDEXA ZA PRIJEM HITNOG POZIVA te nakon procjene raspoloživih podataka o prirodi bolesti ili događaja, samostalno donose odluku o daljnjem postupanju.

separator1

 
Mogućnosti su slijedeće:
Prihvaća se poziv kao potreba za hitnom medicinskom intervencijom, uzima se točna adresa ili lokacija (cesta, točan i prepoznatljiv orijentir – npr. crkva, škola, tvornica i sl.) te se u tom momentu određuje kriterih hitnosti (hitno i manje hitno) o kojemu ovisi brzina reakcije tima. U slučaju velike hitnosti, tim se šalje na intervenciju još tokom razgovora, zatim se uzimaju ostali podaci – osobni podaci pacijenta i pozivatelja te telefonski broj.
Učestalost i raznovrsnost poziva takva je da traži izuzetnu koncentraciju, iskustvo te vještinu verbalne komunikacije. Zbog velike odgovornosti, na tom radnom mjestu mogu raditi samo posebno educirani djelatnici s dugogodišnjim radnim iskustvom u timovima hitne pomoći (liječnici, medicinske sestre i medicinski tehničari).

Ispis