Povjerenstvo za kvalitetu

Povjerenstvo za kvalitetu Zavoda jest tijelo koje osigurava kontrolu kvalitete zdravstvene zaštite te osigurava provođenje propisa s područja kvalitete zdravstvene zaštite.

Povjerenstvo za kvalitetu obavlja sljedeće poslove:

- vodi registar Zavoda o umrlim pacijentima
- vodi registar Zavoda o posljedicama i neželjenim ishodima liječenja sukladno općim aktima agencije nadležne za kvalitetu zdravstvene zaštite
- provodi kontrolu kvalitete Medicinske dokumentacije Zavoda
- provodi aktivnosti vezane za uspostavu sustava osiguranja i poboljšanja kvalitete zdravstvene zaštite
- provodi aktivnosti vezane za uspostavu sustava sigurnosti pacijenta
- procjenjuje ispunjavanje standarda kvalitete zdravstvene zaštite u pojedinim  djelatnostima Zavoda
- sudjeluje u vanjskim provjerama kvalitete
- provodi aktivnosti vezane za pripreme za akreditacijski postupak
- predlaže i sudjeluje u provedbi edukacije iz područja kvalitete zdravstvene  zaštite
- surađuje s nadležnim ministarstvom u provedbi plana i programa mjera za osiguranje, unaprjeđenje, promicanje i praćenje kvalitete zdravstvene zaštite.

Članovi povjerenstva:

  • Dea Barać, dr.med., predsjednica Povjerenstva
  • Renata Brčić, dr.med., članica Povjerenstva
  • Branka Tomčić, dr.spec. mikrobiologije, članica Povjerenstva
  • Danijel Sekula, dr.spec. pulmologije, član Povjerenstva
  • Adela Matanov, dr.spec. psihijatrije, članica Povjerenstva

Ispis