Više informacija

  • Objavljeno

    Objavljeno na službenoj mrežnoj stranici zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije

  • Status natječaja Otvoren
  • Rok za podnošenje

    Rok za dostavu ponuda je 8 dana od dana objave natječaja