Izjava o digitalnoj pristupačnosti

Izjava o pristupačnosti

Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije koje se nalazi na adresi https://www.zhmzz.hr/

Stupanj usklađenosti

Mrežno sjedište https://www.zhmzz.hr/ djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

Slike na naslovnoj stranici nemaju prikladan opis jer trenutna funkcionalnost sustava za objavu stranica unutar navedenog mrežnog sjedišta to ne podržava.

Pojedine poveznice nemaju prikladni opis.

Kontakt obrazac nema odgovarajući opis pristupačan osobama koji koriste čitače ekrana.

Dio postavljenih dokumenata je autorsko djelo trećih strana i nisu dostupni u strojno čitljivom obliku

Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti. 

Nerazmjerno opterećenje

Za sve neusklađenosti navedene pod točkom a) Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije se privremeno poziva na iznimku zbog nerazmjernog opterećenja u smislu članka 8. Zakona.

U skladu s člankom 3. Zakona, PDF datoteke koje su objavljene prije 23. rujna 2018 Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije kvalificira kao arhivu te su one izuzete od primjene Zakona.

Tehnička ograničenja

Tehnička ograničenja trenutne arhitekture sustava onemogućavaju postizanje potpune usklađenosti mrežnog sjedišta Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije sa Zakonom o pristupačnosti, što se očituje u otežanom kretanju osoba s invaliditetom mrežnim sjedištem zbog kompleksnosti stranica i podstranica, u ograničenom broju mogućih načina pretraživanja i složenim postupcima pri unosu materijala.

Podizanje razine pristupačnosti

S obzirom da postojeći sustav nije moguće nadograditi u mjeri kojom bi navedeni nedostaci bili ispravljeni Zavod za hitnu medicinu Zadarske županijeće pristupiti izradi novog mrežnog sjedišta https://www.zhmzz.hr/ čim za to budu osigurani neophodni uvjeti, a sve u skladu s preporukama za unaprjeđenje pristupačnosti sustava i s ciljem postizanja potpune usklađenosti sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 24.srpnja 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije.

Izjava je zadnji put preispitana 10. kolovoza 2020.

Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Podnošenjem zahtjeva Zavodu za hitnu medicinu Zadarske županije možete dobiti povratne informacije i/ili prijaviti uočene nepravilnosti u smislu Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i Direktive (EU) 2016/2012 Europskog parlamenta i Vijeća.

Zahtjev možete podnijeti:
• telefonom na broj: +385 23 627 187
• faxom na broj + 385 23 627 185
• elektronskom poštom na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
• poštom na adresu u Zadru, Ivana Mažuranića 28, ili osobnom predajom u upravu na adresi u Zadru, Put Murvice 14.

 

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

 • Pregleda: 29

OSIGURANJE HMS

Osiguranje hitne medicinske skrbi na javnim okupljanjima

KONTAKT - UPRAVA

Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije Put Murvice 14 I kat poslovne zgrade (Uprava zavoda) HR - 23 000 ZADAR

+385 (0) 23 627 188

+385 (0) 23 627 185

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

www.zhmzz.hr

PISARNICA

„Elektronička kontaktna točka: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite." „Obavijest Ministarstva uprave Republike Hrvatske o provedbi Zaključka o službenom dopisivanju tijela državne uprave u neupravnim stvarima" PRITUŽBE

KORISNE POVEZNICE

Pravo na zdravstvenu zaštitu izvan mjesta prebivališta Ministarstvo zdravlja Hrvatski zavod za hitnu medicinu Hrvatski crveni križ Hrvatska liječnička komora Hrvatska komora medicinskih sestara Hrvatska gorska služba spašavanja

Opširnije: OSIGURANJE HMS

 • Pregleda: 1193

Natječaji

Pisana provjera stručnih i drugih radnih sposobnosti za radno mjesto administrativnog referenta - 1 izvršitelj na određeno vrijeme zbog povećanog opsega posla izvršit će se dana 18.09. 2020. godine u prostorijama Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije na adresi u Zadru, Put Murvice 14/1. kat.

Testiranje će se provoditi u nekoliko grupa u različitim terminima o čemu će se kandidate pojedinačno obavijestiti.

Obvezna literatura:

 • Uredba o uredskom poslovanju (Narodne novine broj 7/09)
 • Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine broj 47/09)
 • Statut Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije od 15.07.2011. godine (Pročišćeni tekst od 24.07.2014. godine) objavljen na službenoj web stranici Zavoda za hitnu medicinu Zadaraske županije www.zhmzz.hr

Na testiranje će se pozvati kandidati koji su podnijeli pravovremenu i urednu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja.

Svi pozvani kandidati sa sobom trebaju ponijeti osobnu iskaznicu te kemijsku olovku.

Natječaji

Odluke o prijemu

Natječaji - ARHIVA

Odluke o prijemu - ARHIVA

KONTAKT - UPRAVA

Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije
Put Murvice 14
I kat poslovne zgrade (Uprava zavoda)
HR - 23 000 ZADAR
 • Tel:

  +385 (0) 23 627 188
 • Fax:

  +385 (0) 23 627 185
 • Email

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Web:

PISARNICA

„Elektronička kontaktna točka: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it."

Obavijest Ministarstva uprave Republike Hrvatske o provedbi Zaključka o službenom dopisivanju tijela državne uprave u neupravnim stvarima"

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KORISNE POVEZNICE

Opširnije: Natječaji

 • Pregleda: 50777

Sanitetski prijevoz

Od 1. lipnja 2018. godine djelatnost sanitetskog prijevoza obavlja Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije  

UPRAVA

Voditelj sanitetskog prijevoza Tel: 023/647-847Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Voditelj voznog parka sanitetskog prijevoza Luka Lalić Mob: 091 239 8003 VPN 203 KONTAKT:  ponedjeljak-subota od 6-22 h: Telefon: 023 646 543 Fax: 023 213 355 Mobitel: 099 608 9462 099 608 9469 091 239 8022 Dežurni vozač nedjelja i praznik: 091 239 8046 Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.    

Zahtjev za sanitetskim prijevozom – obavijest Preuzmi  

Opširnije: Sanitetski prijevoz

 • Pregleda: 11956