Obavijest

„10. svibnja 2024. godine započet će se sa izvođenjem radova na uređenju okoliša zgrada Zadarske županije na lokaciji bivše vojarne S. Radića (Ul. I. Mažuranića 28, 28a, 28b, 30, 32 i J.J. Strossmayera 20) te će kompletno gradilište biti ograđeno sukladno posebnim propisima koji reguliraju izvođenje  građevinskih radova.

Slijedom toga, želimo vas izvijestiti da će se za vrijeme trajanja izvođenja predmetnih radova ograničiti mogućnost korištenja dosadašnjih parkirališnih površina.

Plan je da se dosadašnji parkirališni prostor sa sjeverozapadne strane zgrade Ul. I. Mažuranića 28 (parking do ulice I. Mažuranića) ostavi slobodan i  osigura za potrebe pacijenata ordinacija u zgradi Doma zdravlja Zadarske županije.

S tim u svezi  djelatnici Doma zdravlja Zadarske županije, Zavoda za hitnu medicinu Zadrske županije, Agencije za ruralni razvoj Zadarske županije, Obrtničke škole Gojka Matuline, te liječničkih ordinacija za vrijeme trajanja građevinskih radova nebi bili u mogućnosti parkirati svoja privatna vozila na parkrališnom prostoru predviđenom za pacijente.“