Postupci javne nabave u tijeku

Sukladno članku 12. i 244. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/2016), sve objave javne nabave robe i usluga za nabave čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 200.000,00 kn za nabavu radova od 500.000,00 kn objavljuju se u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske. Na ovoj stranici se ne vodi evidencija o uvidu i preuzimanju dokumentacije za nadmetanje od strane gospodarskih subjekata, već se ista vodi u Elektroničkom oglasniku javne nabave. Dokumentacija za nabavu te provedbu projektnih natječaja objavljena na ovoj stranici služi samo u informativne svrhe.

Obavijest o sprječavanju sukoba interesa

Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa.

Ne postoje gospodarski subjekti s kojima je naručitelj u sukobu interesa u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16).
Izmjene na dan 21.03.2017. godine.

Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa:

  • Rusulica d.o.o. Seget Donji, Put Vlaške 10

Temeljem čl. 76 Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16) ne postoje ostali gospodarski subjekti s kojima naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ili podugovaratelja).

KONTAKT - UPRAVA

Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije
Ivana Mažuranića 28
HR - 23 000 ZADAR
  • Tel:
    +385 (0) 23 627 188
  • Fax:
    +385 (0) 23 627 185
  • Email
    Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

PISARNICA

„Elektronička kontaktna točka: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite."

Obavijest Ministarstva uprave Republike Hrvatske o provedbi Zaključka o službenom dopisivanju tijela državne uprave u neupravnim stvarima"

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.